O firmie

Kopalnia Wapienia Celiny jest jedną z największych kopalń województwa świętokrzyskiego.

Swoją siedzibę mamy w miejscowości Micigózd, natomiast bogate złoże Kopalni Celiny eksploatowane jest w Celinach k/Chmielnika, w południowo-centralnej części województwa świętokrzyskiego, 25 km od Kielc jadąc drogą nr 73 w kierunku Buska-Zdrój.

Kruszywa i grysy przez nas produkowane z uwagi na bardzo dobre parametry fizyczne eksploatowanej skały wapiennej mają zastosowanie przy budowie wielu ważnych inwestycji drogowych i autostradowych. Dodatkowo znajdują zastosowanie w branży betoniarskiej przy produkcji betonu, galanterii betonowej oraz kostki brukowej.

Kamień wapienny najdrobniejszej frakcji z uwagi na parametry chemiczne ma zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie jako nawóz wapniowy.

Kruszywo naturalne powstaje w wyniku przekruszenia kamienia wapiennego oraz rozsortowania do wymaganego uziarnienia. Produkcja odbywa się pod nadzorem  Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) 1454-CPD-190-3 wydanej przez jednostkę notyfikowaną, którą jest  Ośrodek Certyfikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego  w Warszawie. Dla kruszyw wystawiana jest Deklaracja Właściwości Użytkowych oraz oznakowanie CE.

W razie potrzeby ze swojej strony oferujemy także pomoc i doradztwo naszych wykwalifikowanych pracowników.