Kontakt

Kopalnia Granitu Kamienna Góra – Celiny Sp. z o.o.

Siedziba Spółki:

Micigózd, ul. Częstochowska 6
26 – 065 Piekoszów – pokaż na mapie
tel. centrala (+48) 41 306 10 76 fax. (+48) 41 306 10 76.
e-mail: zpmhochel@zpmhochel.pl
NIP: 9591952606, Regon: 260695176.

Sąd Rejonowy w Kielcach, KRS: 0000463267
Kapitał zakładowy: 37 217 800,00 zł (opłacony w całości)
SAD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 

Siedziba Kopalni:

Kopalnia Wapienia „CELINY” k/Chmielnika
Celiny, 26 – 020 Chmielnik – pokaż na mapie
tel. centrala (+48) 41 354 92 20 fax. (+48) 41 354 90 19.

 

Zarząd i Dyrekcja:

Prezes Zarządu – Mariusz Hochel
Dyrektor ds. Sprzedaży – Paweł Żeleźniewicz
tel. kom. (+48) 603 546 697e-mail: p.zelezniewicz@zpmhochel.pl

Dyrektor Zarządzający – Sylwester Śnioch
tel. kom. (+48) 607 895 659
e-mail: s.snioch@zpmhochel.pl

 

Dział Handlowy:

Dyrektor ds. Sprzedaży – Paweł Żeleźniewicz
tel. kom. (+48) 603 546 697
e-mail: p.zelezniewicz@zpmhochel

Kierownik ds. Sprzedaży – Justyna Marzec
tel. kom. (+48) 661 330 805
e-mail: justyna.marzec@zpmhochel.pl

Specjalista ds. Sprzedaży – Anna Banasik
tel. kom. (+48) 782 702 606
e-mail: a.banasik@zpmhochel.pl

Waga:
tel. (+48) 661 336 041
e-mail: waga.celiny@zpmhochel.pl

 

Dział Kontroli Jakości:

Kierownik Działu Kontroli Jakości – Izabela Skoczek
tel. kom. (+48) 661 330 987
e-mail: laboratorium@zpmhochel.pl