Dla drogownictwa i wytwórni mas bitumicznych

Kruszywa sortowane

Kruszywo łamane 31,5 – 63 mm
Kruszywo do mieszanek 0 – 31,5 mm
Kruszywo do mieszanek 0 – 63mm
Kruszywo łamane 0 – 2 mm
Kruszywo łamane 0 – 4 mm
Kruszywo łamane 2 – 8 mm
Kruszywo łamane 8 – 11 mm
Kruszywo łamane 8 – 16 mm
Kruszywo łamane 11 - 16 mm
Kruszywo łamane 16-22 mm
Kruszywo łamane 80-120 mm

Kruszywa niesortowane

Frakcja 0-16 mm i 0-63 mm

Niesorty do zastosowanie wg przeznaczenia kontrahenta.

Kruszywo łamane (niesortowane) 0 - 16mm