Kruszywo łamane ( budownictwo ) 2-8 mm

Zastosowanie

Kruszywo doskonale sprawdza się do produkcji betonu oraz w budownictwie inżynieryjnym. Wykorzystywane jest również do produkcji kostki brukowej, prefabrykatów oraz innych elementów betonowych. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu od 2 do 8 mm spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi.

Norma PN-EN 12620

Właściwości

>

Frakcja : 2/8
Norma : PN-EN 12620
Lp. Właściwości Norma badawcza Wartość / Kategoria deklarowana
1 Wymiar ziarn [d/D] PN-EN 933-1 2/8
2 Kategoria uziarnienia PN-EN 933-1 GC85/20
3 Zawartość pyłów ,f PN-EN 933-1 f1,5
4 Wskaźnik kształtu kruszywa grubego ,SI PN-EN 933-4 SI20
5 Wskaźnik płaskości kruszywa grubego ,FI PN-EN 933-3 FI20
6 Gęstość objętościowa ziarn , ρa [Mg/m3] PN-EN 1097-6 2,71
7 Nasiąkliwość, % PN-EN 1097-6 <2%
8 Odporność na rozdrabnianie , LA PN-EN 1097-2 LA25
9 Odporność na ścieranie , MDE PN-EN 1097-1 MDE15
10 Zanieczyszczenia lekkie ,mLPC PN-EN 1744-1 mLPC0,1
11 Zawartość zanieczyszczeń organicznych , barwa PN-EN 1744-1 jaśniejsza od wzorcowej
12 Zawartość siarki PN-EN 1744-1 S1
13 Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie PN-EN 1744-1 AS02
14 Mrozoodporność , F [%] PN-EN 1367-1 F1
15 Reaktywność alkaliczno- krzemionkowa , stopień PN-B 06714-46 0
16 Gęstość nasypowa w stanie luźnym , [Mg/m3] PN-EN 1097-3 1,54
17 Promieniotwórczość naturalna f1max f2max, Bq/kg Procedura Badawcza ITB 455/2010 0,2127,3
18 Uwalniane metale ciężkie , [mg/l]
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn
Ba
As
PN-EN 1744-3 0,01
0,002
0,003
0,02
0,009
0,01
0,02
0,01
19 Skład chemiczny [%]:
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Cr2O3
MnO
K2O
P2O5
SO3
Na2O
TiO2
ZrO2
PN-EN ISO 12677 0,67
0,16
<0,10
55,1
0,37
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
20 Krótki opis petrograficzny PN-EN 932-3 Kruszywo wapienne (skała osadowa), struktura pelitowa , tekstura zbita , przełam gładki, intensywnie reaguje z 10% HCL, twarda.

* Powyższe parametry podane są w celach informacyjnych. Deklarowane przez Nas parametry znajdują się w aktualnych Deklaracjach Właściwości Użytkowych zamieszczonych na stronie internetowej kopalniaceliny.pl