Firma

Kopalnia Wapienia Celiny jest jedną z największych kopalń województwa świętokrzyskiego.

Kopalnia powstała w 2013 roku. Naszym celem jest dostarczanie klientom kruszyw najwyższej jakości. Posiadamy własne nowoczesne laboratorium, ciągle unowocześniamy park maszyn i jako jedna z nielicznych kopalni w Polsce posiadamy instalację do produkcji kruszyw płukanych. Chcemy być firmą pierwszego wyboru dla naszych klientów.

Bogate złoże kamienia wapiennego Kopalni Celiny eksploatowane jest w Celinach k/Chmielnika, w południowo-centralnej części województwa świętokrzyskiego, 25 km od Kielc jadąc drogą nr 73 w kierunku Buska-Zdrój.

Kruszywa i grysy przez nas produkowane z uwagi na bardzo dobre parametry fizyczne eksploatowanej skały wapiennej mają zastosowanie przy budowie wielu ważnych inwestycji drogowych i autostradowych. Dodatkowo znajdują zastosowanie w branży betoniarskiej przy produkcji betonu, galanterii betonowej oraz kostki brukowej.

Kamień wapienny najdrobniejszej frakcji z uwagi na parametry chemiczne ma zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie jako wapno nawozowe.

Kruszywo naturalne powstaje w wyniku przekruszenia kamienia wapiennego oraz rozsortowania do wymaganego uziarnienia. Produkcja odbywa się pod nadzorem Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) Nr 1023 -CPR-1026 F wydanej przez jednostkę notyfikowaną, którą jest Institute for Testing and Certification, inc . Třida Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zin, Czech Republic. Dla kruszyw wystawiana jest Deklaracja Właściwości Użytkowych oraz oznakowanie CE.

W razie potrzeby ze swojej strony oferujemy także pomoc i doradztwo naszych wykwalifikowanych pracowników.