Projekt ZUS

PROJEKT: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY POPRZEZ ZAKUP ODPYLACZY I SZAF BEZPIECZEŃSTWA W SPÓŁCE KOPALNIA GRANITU KAMIENNA GÓRA – CELINY

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej