Kontakt

Kopalnia Granitu Kamienna Góra – Celiny Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Kielcach, KRS: 0000463267
Kapitał zakładowy: 37 217 800,00 zł (opłacony w całości)
SAD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Siedziba Spółki:

Micigózd, ul. Częstochowska 6
26 – 065 Piekoszów – pokaż na mapie
tel. centrala (+48) 41 306 10 76
e-mail: zpmhochel@zpmhochel.pl
NIP: 9591952606, Regon: 260695176.

Siedziba Kopalni:

Kopalnia Wapienia „CELINY” k/Chmielnika
Celiny 5, 26 – 020 Chmielnik – pokaż na mapie
tel. centrala (+48) 41 354 92 20

Godziny pracy:

WAGA

6:00 – 22:00 poniedziałek- piątek

WAGA ZAŁADUNEK WAPNA

6:00-18:00 poniedziałek- piątek

Zarząd i Dyrekcja:

Prezes Zarządu – Mariusz Hochel

Dyrektor ds. Sprzedaży – Paweł Żeleźniewicz
tel. kom. (+48) 603 546 697
e-mail: p.zelezniewicz@zpmhochel.pl

Dyrektor Zarządzający – Wojciech Sitarski
tel. kom. (+48) 781 811 138
e-mail: w.sitarski@zpmhochel.pl

Dział Handlowy:

Dyrektor ds. Sprzedaży – Paweł Żeleźniewicz
tel. kom. (+48) 603 546 697
e-mail: p.zelezniewicz@zpmhochel.pl

Z-ca Dyrektora ds. Sprzedaży – Barbara Ozga
tel. kom. (+48) 607 278 257
e-mail: b.ozga@zpmhochel.pl

Kierownik ds. Sprzedaży – Justyna Marzec

(Wapno Luz/ Wapno granulat / WMMA)
tel. kom. (+48) 661 330 805
e-mail: justyna.marzec@zpmhochel.pl

Specjalista ds. Sprzedaży – Anna Banasik

(woj. Świętokrzyskie, Łódzkie, Mazowieckie)
tel. kom. (+48) 782 702 606
e-mail: 
a.banasik@zpmhochel.pl

Specjalista ds. Sprzedaży – Rafał Głowacki 

(woj. Małopolskie, Lubelskie, Podkarpackie)
tel. kom. (+48) 785 250 671
e-mail: r.glowacki@zpmhochel.pl

Zamówienia:

Zamówienia należy kierować na adres:
e-mail: zamowienia@zpmhochel.pl

Waga:

tel. (+48) 661 336 041
e-mail: waga.celiny@zpmhochel.pl

Dział Księgowy

Główna Księgowa – Iwona Dudek
tel. kom. (+48) 603 546 758
tel. (+48) 41 306 10 76 ( wew.43)
e-mail: ksiegowosc@zpmhochel

Księgowa – Justyna Łuszcz
tel. kom. (+48) 603 546 758
tel. (+48) 41 306 10 76 ( wew.58)
e-mail: j.luszcz@zpmhochel

Dział Kadrowy

Kadry– Jolanta Żołądek
tel. (+48) 41 306 10 76 ( wew.55)
e-mail: kadry@zpmhochel.pl

Dział Kontroli Jakości:

Kierownik Działu Kontroli Jakości
Aneta Rusa
tel. kom. (+48) 661 330 987
e-mail: laboratorium@zpmhochel.pl

Napisz do nas, chętnie odpowiemy na pytania, oferty, czy współprace.

Kopalnia w Celinach k. Chmielnika

    41 354 92 20

    zamowienia@zpmhochel.pl