Kruszywo łamane 0 - 2 mm

Zastosowanie

Jest to drobnoziarniste kruszywo stosowane w drogownictwie, do budowy nasypów, wzmacniania skarp, do produkcji mieszanek bitumicznych, nawierzchni drogowych, lotnisk oraz innych przeznaczonych do ruchu. Jest stosowane również jako podsypka pod kostkę czy płyty chodnikowe. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu od 0 do 2 mm spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi.

Norma PN-EN 13043

Właściwości

Frakcja : 0/2
Norma : PN-EN 13043
Lp. Właściwości Norma badawcza Wartość deklarowana / Kategoria
1 Wymiar ziarn [d/D] PN-EN 933-1 0/2
2 Kategoria uziarnienia PN-EN 933-1 GF85
3 Tolerancje kruszywa grubego PN-EN 933-1 GTC20
Typowe uziarnienie przechodzącej masy, %
D
D/2
PN-EN 933-1  90±5
55±20
4 Zawartość pyłów ,f PN-EN 933-1 f16
7 Gęstość objętościowa ziarn , ρa [Mg/m3] PN-EN 1097-6 2.73
Jakość pyłów PN-EN 933-9 MBF10
Kanciastość kruszywa drobnego PN-EN 933-6 ECS30
8 Nasiąkliwość, WA24 PN-EN 1097-6 WA241
11 Zanieczyszczenia lekkie ,mLPC PN-EN 1744-1 mLPC0,1
Zawartość zanieczyszczeń organicznych , barwa PN-EN 1744-1 jaśniejsza od wzorcowej
17 Gęstość nasypowa w stanie luźnym , [Mg/m3] PN-EN 1097-3 1,66
18 „Promieniotwórczość naturalna [Bq/kg]
f1max
f2max
Procedura Badawcza ITB 455/2010  0,21
27,3
19 Uwalniane metale ciężkie , [mg/l]
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn
Ba
As
PN-EN 1744-3  0,01
0,002
0,003
0,02
0,009
0,01
0,02
0,01
20 Skład chemiczny [%]:
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Cr2O3
MnO
K2O
P2O5
SO3
Na2O
TiO2
ZrO2
PN-EN ISO 12677  0,67
0,16
<0,10
55,1
0,37
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
21 Krótki opis petrograficzny PN-EN 932-3 Kruszywo wapienne (skała osadowa), struktura pelitowa , tekstura zbita , przełam gładki, intensywnie reaguje z 10% HCL, twarda.

* Powyższe parametry podane są w celach informacyjnych. Deklarowane przez Nas parametry znajdują się w aktualnych Deklaracjach Właściwości Użytkowych zamieszczonych na stronie internetowej kopalniaceliny.pl