Kruszywo łamane 0 - 4 mm

Zastosowanie

Jest to drobnoziarniste kruszywo stosowane w drogownictwie, do budowy nasypów, wzmacniania skarp, do produkcji mieszanek bitumicznych, nawierzchni drogowych, lotnisk oraz innych przeznaczonych do ruchu. Jest stosowane również jako podsypka pod kostkę czy płyty chodnikowe. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu od 0 do 4 mm spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi.

Norma PN-EN 13043