Kruszywo łamane ( budownictwo ) 8-16 mm

Zastosowanie

Kruszywo doskonale sprawdza się do produkcji betonu oraz w budownictwie inżynieryjnym. Wykorzystywane jest również do produkcji kostki brukowej, prefabrykatów oraz innych elementów betonowych. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu od 8 do 16 mm spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi.

Norma PN-EN 12620

Właściwości

Frakcja : 8/16
Norma : PN-EN 12620
Lp. Właściwości Norma badawcza Wartość deklarowana / Kategoria
1 Wymiar ziarn [d/D] PN-EN 933-1 8/16
2 Kategoria uziarnienia PN-EN 933-1 Gc85/20
3 Tolerancje kruszywa grubego PN-EN 933-1 GT15
4 Zawartość pyłów ,f PN-EN 933-1 f1,5
5 Wskaźnik kształtu kruszywa grubego ,SI PN-EN 933-4 SI20
6 Wskaźnik płaskości kruszywa grubego ,FI PN-EN 933-3 FI20
7 Gęstość objętościowa ziarn , ρa [Mg/m3] PN-EN 1097-6 2,69
8 Nasiąkliwość, WA24 PN-EN 1097-6 <1%
9 Odporność na rozdrabnianie , LA PN-EN 1097-2 LA25
10 Odporność na ścieranie , MDE PN-EN 1097-1 MDE15
11 Zanieczyszczenia lekkie ,mLPC PN-EN 1744-1 mLPC0,1
12 Zawartość siarki PN-EN 1744-1 jaśniejsza od wzorcowej
13 Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie PN-EN 1744-1 S1
14 Zawartość chlorków [%] PN-EN 1744-1 AS02
15 Mrozoodporność , F [%] PN-EN 1367-1 F1
16 Reaktywność alkaliczno- krzemionkowa , stopień PN-B 06714-46 0
17 Gęstość nasypowa w stanie luźnym , [Mg/m3] PN-EN 1097-3 1,51
18 Promieniotwórczość naturalna [Bq/kg] f1max f2max Procedura Badawcza ITB 455/2010 0,2127,3
19 Uwalniane metale ciężkie , [mg/l]
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn
Ba
As
PN-EN 1744-3 0,01
0,002
0,003
0,02
0,009
0,01
0,02
0,01
20 Skład chemiczny [%]:
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Cr2O3
MnO
K2O
P2O5
SO3
Na2O
TiO2
ZrO2
PN-EN ISO 12677 0,67
0,16
<0,10
55,1
0,37
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
21 Krótki opis petrograficzny PN-EN 932-3 Kruszywo wapienne (skała osadowa), struktura pelitowa , tekstura zbita , przełam gładki, intensywnie reaguje z 10% HCL, twarda.

* Powyższe parametry podane są w celach informacyjnych. Deklarowane przez Nas parametry znajdują się w aktualnych Deklaracjach Właściwości Użytkowych zamieszczonych na stronie internetowej kopalniaceliny.pl