Oferta

Kruszywa otrzymywane są na drodze przeróbki mechanicznej, gdzie następuje kruszenie
i klasyfikacja na wymagane przez odbiorców klasy ziarnowe. Odbiorów można dokonywać transportem samochodowym gdzie gwarantujemy sprawny załadunek i ważenie na legalizowanych wagach samochodowych.

 

Kruszywa produkowane wg PN-EN 13242 do hydraulicznie związanych i niezwiązanych mieszanek jako materiały stosowane w drogownictwie i innych robotach inżynieryjnych w asortymencie:

 1. Kruszywo do mieszanek 0/31,5 mm
 2. Kruszywo do mieszanek 0/63 mm
 3. Kruszywo łamane 31,5/63 mm

 

Kruszywa produkowane wg PN-EN 13043 do mieszanek bitumicznych i nawierzchni jako materiały stosowane w drogownictwie i innych robotach inżynieryjnych w asortymencie:

 1. Kruszywo łamane 0/2 mm
 2. Kruszywo łamane 0/4 mm
 3. Kruszywo łamane 0/16 mm
 4. Kruszywo łamane 2/8 mm
 5. Kruszywo łamane 8/16 mm
 6. Kruszywo łamane 16/22 mm
 7. Kruszywo łamane 8/11,2 mm
 8. Kruszywo łamane 11,2/16 mm
 9. Kruszywo łamane 4/31,5 mm

 

Kruszywa produkowane wg PN-EN 12620 do betonu jako materiały stosowane w budynkach, drogach i innych obiektach budowlanych w asortymencie:

 1. Kruszywo łamane 2/8 mm
 2. Kruszywo łamane 8/16 mm

 

Inne materiały w asortymencie:

 1. Mieszanka kruszyw niesortowana 0/31,5 mm
 2. Mieszanka kruszyw niesortowana 0/63 mm
 3. Nadkład

 

Oferujemy możliwość produkcji odpowiednich frakcji zgodnie z ustaleniami z kontrahentem.